Konsument

Konsumentlagstiftning och marknadsföring

För att kunna vara en medveten konsument så kan det vara bra att känna till vad som gäller vid lagstiftning och marknadsföring av ekologiska och naturliga hudvårdsprodukter. Därför har jag sammanställt en kort och lättläst text om just detta.

Konsumentlagstiftningen ger inte dig som konsument rätt att få veta något om de ingående kemikalierna i en naturlig, ekologisk eller miljövänlig hudvårdsprodukt. Näringsidkaren kan neka att lämna ut uppgifterna.

Men enligt marknadsföringslagen gäller att en näringsidkare inte får använda felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande, vilket särskilt gäller produktens ursprung. Skulle den aktuella produkten inte vara naturlig, ekologisk och miljövänlig anses uppgiften vara vilseledande och därmed otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. (Källa: Kommunens konsumentvägledning).

Myndigheter tillhandahåller inte något regelverk för ekologiska hudvårdsprodukter. Däremot finns det både inom EU och i USA många olika frivilliga certifieringssystem för marknadsföring av sådana produkter. Läs mer om märkningar på bloggen.

Enligt Ecolabel Index finns det idag 463 olika certifieringar.

Märkningar

Egentligen säger ju inte en ekologisk/naturlig märkning någonting förutom det som just en viss organisation har bestämt att den ska symbolisera. Man hävdar att ett begränsat antal industriprocesser är nödvändiga vid tillverkning av vissa kemikalier eftersom att man annars inte kan tillverka produkterna. Och vet du vad? Det är rätt – i vissa avseenden. Man kan till exempel inte tillverka tvål utan kemi, vidare måste ju växter och andra grödor extraheras, oljor och smör (fett) måste utvinnas, blad och leror måste ju bli till pulver och alkohol och socker måste tillverkas. Men alla de andra kemikalierna då? Ja, det finns en hel del raffinerade kemikalier.

Att hitta ekoprodukter till våra fyrfota vänner kan vara svårare än vad man tror. Det är nämligen så att när det gäller pälsvårdsprodukter så märks de i stort sett enligt det regelsystem som används för många yrkesprodukter (oljor, rengöringsmedel, tatueringsfärg) och leksaker (t ex såpbubblor, slime, målarfärg). Man kan därför marknadsföra pälsvårdsprodukter som om att de enbart innehåller naturliga och ekologiska ingredienser trots att de inte gör det.

Tillsammans kan vi konsumenter göra skillnad och med kunskap kan vi istället välja produkter med ett innehåll som bättre stämmer överens med ord som ekologiskt och naturligt.

Dela
  • 1
  •  
  •  
  •  

Kommentarer är stängda