Konsument

Konsumentlagstiftning och marknadsföring

Här hittar du en sammanställning över vad lagstiftningen säger om marknadsföring av hudvårdsprodukter vilket även inkluderar ekologiska och naturliga produkter.

Konsumentlagstiftningen ger inte dig som konsument rätt att få veta något om de ingående kemikalierna i en naturlig, ekologisk eller miljövänlig hudvårdsprodukt. Näringsidkaren kan neka att lämna ut uppgifterna.

Men enligt marknadsföringslagen gäller att en näringsidkare inte får använda felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande, vilket särskilt gäller produktens ursprung. Skulle den aktuella produkten inte vara naturlig, ekologisk och miljövänlig anses uppgiften vara vilseledande och därmed otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. (Källa: Kommunens konsumentvägledning)

Den 20 januari 2021 kom en ny dom i vilken man menar att"... det tydligt behöver framgå vad som avses med ekologisk och eko i reklamen." Vidare skriver man på Konsumentverkets webbsida att "Det räcker inte att hänvisa konsumenten till mer information på en annan sida på webbplatsen utan förklaringen, "kvalificeringen" som det heter i juridiska termer, måste finnas alldeles intill begreppen. Det är extra viktigt med tydlighet, skriver domstolen, eftersom många konsumenter uppfattar begreppen ekologisk och eko som något positivt för miljön" Man skriver också att "Domstolen fann inte heller att det var tillräckligt tydligt att bara ha med märkningen Ecocert Cosmos Organic som en förklaring till vad som menas med ekologisk.".

Myndigheter tillhandahåller inte något regelverk för ekologiska hudvårdsprodukter. Däremot finns det både inom EU och i USA många olika frivilliga certifieringssystem för marknadsföring av sådana produkter.

Enligt Ecolabel Index finns det idag 456 olika certifieringar inom vitt skilda områden.

Märkningar

Kom ihåg att ekologiskt och naturligt alltid är det bästa, till skillnad från kemikalier från ändliga resurser (fossil industri)! En certifiering betyder att odling sker utan användning av bekämpningsmedel och andra kraftfulla gifter och att ingredienserna inte får komma från genmanipulerade grödor samt att kemikalieframställningen sker under godkända förhållanden dvs med hjälp av det regelverk som de certifierande organisationerna har uppfört. Viktigt också är att arbetaren får en skälig lön.

Men en ekologisk/naturlig märkning visar enbart vad en viss organisation har bestämt att den ska symbolisera. Ett begränsat antal industriprocesser är nödvändiga vid tillverkning av vissa kemikalier eftersom att man annars inte kan tillverka produkterna. Man kan till exempel inte tillverka tvål utan kemi, vidare måste ju växter och andra grödor extraheras, oljor och smör (fett) måste utvinnas, blad och leror måste ju bli till pulver, alkohol måste tillverkas och socker måste utvinnas osv. Men alla de andra kemikalierna då? Ja, det finns en hel del industridesignade kemikalier även i produkter som är ekologiska och naturliga - ta till exempel förtjockningsmedel, emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, sötningsmedel, tensider och konserveringsmedel.

Bra att känna till

Kemikalier som används i ekologiska och naturliga produkter kan komma från industriellt avfall (biomassa) som inte behöver vara ekologiskt och i produktionen av godkända kemikalier kan t ex biotekniskt odlade mikroorganismer från till exempel bakterier eller svamp (t ex svartmögel) användas.

Pälsvårdsprodukter räknas enligt lagstiftningen som kemiska produkter och är därför Kemikalieinspektionens områdeKemikalieinspektionen har ansvaret när det gäller effekterna på miljön och Läkemedelsverket har ansvaret då det rör sig om effekterna på människor.

Även naturliga ämnen som till exempel eteriska oljor kan vara allergiframkallande. Så att något är ekologiskt eller naturligt gör inte produkten per automatik fri från allergener. Poängen med ekologiskt är att vi konsumenter slipper bekämpningsmedel, kemikalier från råolja (petroleum), men också andra otrevliga kemikalier, till exempel hormonstörande sådana, i vår miljö och i vår kropp. Vi vet också att bonden får en skälig lön.

Kom ihåg

Det finns inga myndigheter som kontrollerar hur råvarorna som används i ekologiska/naturliga hudvårdsprodukter produceras. Det finns inte heller några regler i EU:s kosmetikadirektiv som särskilt tar upp frågan om produkter som marknadsförs som ekologiska eller naturliga. Myndigheters ansvarsområde gäller enbart för att en produkt ska vara säker att använda.

Transparens

Nåväl, med det sagt så föredrar jag själv hudvårdsprodukter med ett mindre bearbetat och mer äkta innehåll, gärna lokalproducerat sådant. Produkter för vilka jag finner en transparens för hela produktionskedjan - varifrån kommer växten/grödan? - hur och med vad bearbetas råvaran (kemikalien)? Det är för mig det enda som känns naturligt.

Sådan transparens är dock inte alltid möjlig även då det gäller produkter som marknadsförs som ekologiska och naturliga. Orsaken kan till exempel vara att industrin har patent på sina kemikalier och trots att dessa kemikalier är godkända och ibland även certifierade så är det omöjligt för mig som konsument att få någon insyn i produktionsprocessen. Det är därför viktigt att som konsument våga ställa envisa frågor, för det är enbart då som vi får veta något om hur en ingrediens (kosmetisk råvara/kemikalie) är producerad.

Om du som konsument själv vill läsa om hur en kemikalie tillverkas och skaffa dig mer kunskap så har jag, förutom RekoKollen, även skapat tjänsten KemikalieKollen - en svensk tjänst som informerar om kemikalier som används i ekologiska/naturliga produkter.

Tillsammans kan vi konsumenter göra skillnad och med kunskap (som att lära oss att läsa innehållsförteckningen) kan vi istället välja produkter med ett mindre bearbetat och mer äkta innehåll.

Kommentarer inaktiverade.