Konsument

Konsumentlagstiftning och marknadsföring

Här hittar du en sammanställning av vad lagstiftningen säger vad gäller marknadsföring av ekologiska och naturliga produkter.

Konsumentlagstiftningen ger inte dig som konsument rätt att få veta något om de ingående kemikalierna i en naturlig, ekologisk eller miljövänlig hudvårdsprodukt. Näringsidkaren kan neka att lämna ut uppgifterna.

Men enligt marknadsföringslagen gäller att en näringsidkare inte får använda felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande, vilket särskilt gäller produktens ursprung. Skulle den aktuella produkten inte vara naturlig, ekologisk och miljövänlig anses uppgiften vara vilseledande och därmed otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. (Källa: Kommunens konsumentvägledning).

Myndigheter tillhandahåller inte något regelverk för ekologiska hudvårdsprodukter. Däremot finns det både inom EU och i USA många olika frivilliga certifieringssystem för marknadsföring av sådana produkter.

Enligt Ecolabel Index finns det idag 463 olika certifieringar.

Märkningar

En ekologisk/naturlig märkning visar enbart vad en viss organisation har bestämt att den ska symbolisera. Man hävdar att ett begränsat antal industriprocesser är nödvändiga vid tillverkning av vissa kemikalier eftersom att man annars inte kan tillverka produkterna. Och vet du vad? Det är rätt – i vissa avseenden. Man kan till exempel inte tillverka tvål utan kemi, vidare måste ju växter och andra grödor extraheras, oljor och smör (fett) måste utvinnas, blad och leror måste ju bli till pulver, alkohol måste tillverkas och socker måste utvinnas. Men alla de andra kemikalierna då? Ja, det finns en hel del raffinerade kemikalier även i produkter på ekohyllan.

Bra att känna till är att pälsvårdsprodukter räknas enligt lagstiftningen som kemiska produkter och är därför Kemikalieinspektionens områdeKemikalieinspektionen har ansvaret när det gäller effekterna på miljön och Läkemedelsverket har ansvaret då det rör sig om effekterna på människor.

Bra att känna till är att även naturliga ämnen som till exempel eteriska oljor kan vara allergiframkallande. Så att något är ekologiskt eller naturligt gör inte produkten per automatik fri från allergener. Poängen med ekologiskt är att vi konsumenter slipper bekämpningsmedel, kemikalier från råolja (petroleum), men också andra otrevliga kemikalier, till exempel hormonstörande sådana, i vår miljö och i vår kropp. Vi vet också att bonden får en skälig lön. Men kom ihåg att inga myndigheter kontrollerar hur råvarorna för hudvårdsprodukter produceras oavsett om produkterna marknadsförs som just ekologiska eller naturliga. Det finns inte heller några regler i EU:s kosmetikadirektiv som särskilt tar upp frågan om produkter som marknadsförs som ekologiska eller naturliga. Myndigheters ansvarsområde gäller enbart för att en produkt ska vara säker att använda.

Transparens

Nåväl, med det sagt så föredrar jag själv hudvårdsprodukter med ett mer äkta innehåll, gärna lokalproducerat sådant. Produkter för vilka jag finner en transparens för hela produktionskedjan - från frö - till färdig råvara (kemikalie) - till produkt på ekohyllan. Det är för mig det enda som känns naturligt. Sådan transparens är dock inte alltid möjlig även då det gäller produkter som marknadsförs som ekologiska och naturliga. Orsaken kan till exempel vara att industrin har patent på sina kemikalier och trots att dessa kemikalier är ekocertifierade så är det omöjligt för mig som konsument att få någon insyn i produktionsprocessen. Det är därför viktigt att som konsument våga ställa envisa frågor, för det är enbart på detta vis som vi får veta något om hur en ingrediens (kosmetisk råvara/kemikalie) är producerad.

Tillsammans kan vi konsumenter göra skillnad och med kunskap (som att lära oss att läsa innehållsförteckningen) kan vi istället välja produkter med ett mer äkta innehåll.

Dela
  • 1
  •  
  •  
  •  

Kommentarer inaktiverade.